Překlad: Martin Hilský Režie: Vladislav Kracík Dramaturgie: Hana Marvanová Scéna: Hynek Petrželka Kostýmy: Jan C. Löbl Hudba: Martin Peřina Pohybová spolupráce: Eliška Holčapková Inspicient: Ilona Bláhová Nápověda: Ivana Smudová

Actors:

Antonio, kupec benátský: Zdeněk Svobodník, j. h.
Bossanio, jeho přítel, Porciin nápadník: Jan Ťoupalík
Lorenzo, Bassaniův společník: Marek Pešl
Salarino, Solario, benátští pánové: Tomáš Krejčí / Petr Vaněk
Shylock, benátský Žid: Jaroslav Krejčí
Jessika, jeho dcera: Daniela Klevetová / Natálie Tichánková
Lancelot Gobbo, venkovan, sluha: Lukáš Červenka
Porcie, dáma z Belmontu: Vendula Nováková
Nerissa, jeho společnice: Jana Posníková
Dóže benátský, Baltazar, Porciin sluha: Václav Bahník

William Shakespeare

The Merchant of Venice

Whoever borrows, must repay.

A merchant named Antonio is a main front-page character of Shakespeare’s masterpiece comedy, however the real main character is rather Shylock, a miserly Jew, a moneylender who is a sought-after acting opportunity and the main central point of the story. It is he who pronounces one of the most famous Shakespeare’s monologues on absurdity of religious segregation, and it is he again who cuts out a pound of meat from the merchant’s body. The Elizabethan comedy, one of Shakespeare’s most controversial dramas, was written between 1596 – 1598. So far, it had only entertained our audience once, a long sixty years ago in 1958, and that is the reason we think it is high time to let the Merchant of Venice speak again.  


Directed by an artistic director of Theatre Tramtarie, Olomouc, Mr. Vladislav Kracík. His directorial work in our theatre will be a highlight of our cooperation lasting several years which began with Robin Hood, with actors from Tramtarie giving a guest performance, and continued with stand-up comedy evenings in both theatres. The Merchant of Venice should be the imaginary icing on the cake which was created by both stages over the years.