Dramatizace: Petr Abraham Režie: Petr Novotný Dramaturgie: Michaela Doleželová Asistent režie: Martina Mejzlíková Scéna: Ivo Žídek Kostýmy: Roman Šolc Inspicient: Ilona Bláhová Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Pianista: Filip Tailor, j. h. / František Jeník, j. h.
Paní Marie: Naděžda Chroboková-Tomicová
Francin, správce pivovaru: Jan Ťoupalík
Maryška, jeho žena: Natálie Tichánková
Pepin, jeho bratr: Vendula Nováková
Dr. Gruntorád, předseda správní rady: Václav Bahník
De Giorgi, kominický mistr, člen správní rady: Lukáš Červenka
Pan Knížek, majitel galanterie, člen správní rady: Jaroslav Krejčí
Pan Zálaba, Uhlí a dříví, člen správní rady: Tomáš Krejčí
Pan řídící Kupka, člen správní rady: Marek Pešl
Bednář, Sladovník: Petr Vaněk
Boďa, kadeřník: Roman Vencl
Slečna Krásenská, předsedkyně Okrášlovacího spolku, účetní: Vlasta Hartlová
Bernádek, kovářský mistr: Lukáš Pořízka, j. h.
Kočí: Marek Paráček, j. h.
Myclík, řezník: Milan Švestka, j. h.
Servírka v kavárně: Ilona Bláhová

Bohumil Hrabal

Postřižiny

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Bezpochyby nejvýraznější a také nejpřekládanější český autor 20. století Bohumil Hrabal se po šestnácti letech vrací do repertoáru činohry Moravského divadla. Naše publikum se s ním mohlo setkat zatím pouze dvakrát, a to v roce 1991, kdy jsme uvedli dramatizaci Příliš hlučné samoty, a naposledy pak v roce 2003 při inscenování adaptace jeho novely Něžný barbar. Tentokrát se pokusíme na jeviště přenést jeden z pilířů české novelistické prózy minulého století, protože poetický příběh Postřižin, odehrávající se v měšťanském pivovaru v Nymburce v dobách okouzlující první republiky, si doslova říká o divadelní zpracování, přičemž to filmové z roku 1980 v režii Jiřího Menzela se takřka okamžitě stalo národním pokladem. Hrabalova poetika a obdivuhodný cit pro jazyk jsou zároveň prubířským kamenem pro každého, kdo se pokusí vdechnout jeho postavám život a uvěznit je do prostoru vymezeného divadelními prkny. Je proto logické, že jsme se rozhodli svěřit tento úkol tomu nejpovolanějšímu ze všech, a tak se k nám po necelém půl roce opět vrátí režisér Petr Novotný a pokusí se navázat na nebývalý úspěch, který si připsal svou režií Starců na chmelu.


Bohumil Hrabal

Cutting it short

Suffer from boredom? Get yourself a raccoon!


Undoubtedly the most distinctive and most translated Czech author of 20th century, Bohumil Hrabal, is coming back to the repertoire of the Moravian Theatre again after sixteen years.  Our audience could see his pieces of work on our stage only twice, in 1991 with dramatization of Too Loud a Solitude and then in 2003 with the adaptation of his novel The Gentle Barbarian. 

This time we have adapted one of the most significant works of novella-writing of the last century, because the poetic story of Cutting it short, set in the local brewery in Nymburk in the times of fascinating First Czechoslovak Republic, literally suggests a theatre adaptation . Additionally, the 1980 film adaptation directed by Jiří Menzel went viral and became a national treasure overnight. Hrabal’s poetics and admirable sense for the Czech language is at the same time a touchstone for everybody who tries to bring life to his characters in the confined space of the theatre stage.  It is only logical that we chose the most competent of all stage directors to tackle this: Petr Novotný, who also successfully directed unprecedented success while staging Love Harvests in Summer.