Překlad: Anežka Svobodová Režie: Pavel Khek Dramaturgie: Michaela Doleželová Scéna: Michal Syrový Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak Hudba: Vladimír Nejedlý Pohybová spolupráce: Martin Šimek Inspicient: Věra Šindlářová Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Philippe: Lukáš Červenka
Driss: Jan Ťoupalík
Yvonne: Vlasta Hartlová
Marcelle: Jana Posníková
Bastien: Marek Pešl
Elisa: Kristína Jurková
Magalie: Natálie Tichánková
Kandidát 1, Kandidát 2, Kandidát 3: Tomáš Krejčí / Vendula Nováková / Lukáš Pořízka, j. h.
Fatou: Ivana Plíhalová
Adam: Matyáš Cohl, j. h. / Štěpán Vacula, j. h.
Galerista: Tomáš Krejčí
Antoine: Václav Bahník
Eléonore: Vladimíra Včelná
Uvaděčka:
Letuška: Vendula Nováková
Instruktor 1, Instruktor 2: Tomáš Krejčí / Lukáš Pořízka, j. h.
Albert: Jaroslav Krejčí
Yvan, Julien, Jacquet: Tomáš Krejčí / Vendula Nováková / Lukáš Pořízka, j. h.
Žena: Jana Posníková
Servírka: Věra Šindlářová, j. h.

Olivier Nakache, Éric Toledano

Nedotknutelní

Světová divadelní premiéra

Těžko byste našli jiný francouzský film, od dob komedií s Louisem de Funèsem, který se tak výrazně zapsal do podvědomí českých diváků a nejen jich. Naprosto strhující příběh mistrně balancující na hraně komedie a dramatu vychází ze skutečného života Philippa di Borgi, jehož knihu Le Second Souffle zfilmovali v roce 2011 režiséři Toledano a Nakache a vytvořili tak jeden z nejuznávanějších evropských filmů poslední dekády, jenž posbíral celou řadu cen a na mnoho dalších byl nominován. Dojemné vyprávění o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk odkázaný výhradně na pomoc druhých nemusí ztratit smysl života, nás zavede do současné Paříže, kde si ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe vybere za svého nového opatrovníka energického mladíka marockého původu, kterého právě pustili z vězení, v němž strávil šest měsíců. Je až s podivem, že se snímek, který v rámci kin pokořil divácké rekordy ve většině Evropy, dosud nedočkal svého divadelního zpracování. Jednání se zastupující francouzskou agenturou vyústila v dohodu, díky níž uvede Moravské divadlo Olomouc adaptaci tohoto věhlasného filmového díla ve světové divadelní premiéře! Nesnadnou a velmi zavazující režijní výzvu přijal bývalý umělecký šéf Městského divadla v Mladé Boleslavi a současný kmenový režisér Městských divadel pražských Pavel Khek, pro kterého to bude první pracovní setkání s činohrou Moravského divadla. Byl to právě Pavel Khek a jeho výjimečný a progresivní režijní rukopis, který se výrazně podílel na nedávném zisku hned dvou Cen Thalie pro mladoboleslavský činoherní soubor.


Hlavní partner:

Olivier Nakache, Éric Toledano

UNTOUCHABLE

World theatre premiere


You would hardly find another French film, since the time of the comedy with Louis de Funès, which has made a significant impression on the Czech audience and others. An absolutely ravishing story, masterfully balancing on the edge of comedy and drama, is based on the real life of Philippe di Borgi. His book Le Second Souffle was filmed in 2011, directed by Toledano and Nakache to create one of Europe's most acclaimed film of the past decade, winning awards and nominations in many categories. 

This is a touching story about a man immobile neck to toes, dependent solely on the help of others does not lose the meaning of life. It takes us to contemporary Paris, where the paralyzed and wealthy aristocrat Philippe chooses his new carer, an energetic young man of Moroccan origin who was released from prison after spending there for six months.

It is astonishing that the film, which broke the box-office records in cinemas in most of Europe, has not been staged yet. Negotiations with the French agency resulted in an agreement that Moravian Theatre Olomouc will produce the world stage premiere of this award-winning tale! Pavel Khek , the former director of music at the Municipal Theatre in Mladá Boleslav and the current director of the Municipal Theatres of Prague, accepted the difficult and very demanding directional challenge with the Moravian Theatre. It was Pavel Khek himself and his extraordinary and progressive directorial style that significantly contributed to the recent winning of two Thalia Awards for the Mladá Boleslav Drama Ensemble.Napsali v médiích
Nedotknutelní poprvé na divadelní scéně  |Mladá fronta DNES, 26.6.2020

Adaptaci oceňovaného francouzského filmu Nedotknutelní nastudovali herci Moravského divadla Olomouc (MDO). V tomto týdnu absolvovali na scéně generální zkoušky. Světová premiéra divadelního ztvárnění slavné tragikomedie se uskuteční 18. září.

30.6.2020 celý článek