Překlad: Josef Hora Dramatizace: Bogdan Kokotek Režie: Bogdan Kokotek Dramaturgie: Michaela Doleželová Scéna a kostýmy: Krzysztof Malachowski Hudba: Zbygniew Siwek Pohybová spolupráce: Katarzyna Anna Malachowski Inspicient: Věra Šindlářová Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Evžen Oněgin: Jan Ťoupalík
Vladimír Lenský: Petr Vaněk
Olga Larinová: Vendula Nováková
Taťána Larinová: Natálie Tichánková
Ňáňa: Vlasta Hartlová
Lariná: Ivana Plíhalová
Pljuškin: Jaroslav Krejčí
Guillot: Petr Kubes
Zarecký: Lukáš Červenka
Gremin: Tomáš Krejčí
Stařec: Václav Bahník
Dáma 1 a Služka: Jana Posníková
Dáma 2 a Služka: Vladimíra Včelná
Biletářka: Věra Šindlářová

Alexandr Sergejevič Puškin

Evžen Oněgin

Čekám tě. Přijď!

„Já píši vám – co mohu více?“ to jsou úvodní slova Taťánina dopisu Oněginovi, která pro ruskou literaturu znamenají totéž, co hamletovské „Být nebo nebýt…“ pro západní svět, a která, jak dobře víme, zůstanou nakonec nevyslyšena. Vrcholné Puškinovo romantické dílo, které autor vydával postupně dlouhých osm let, se na jevišti Moravského divadla Olomouc objeví v činoherním nastudování teprve podruhé. Stane se tak po dvaceti letech od prvního uvedení v roce 1999. Příběh „zbytečného“ člověka Oněgina, marné lásky Taťány Larinové, nešťastného básníka Lenského a jeho nastávající ženy Olgy se od svého vydání v první polovině 19. století stal archetypem citové vyprahlosti a zmaru. Sama literární postava Evžena Oněgina ovlivnila mnoho  Puškinových pokračovatelů, a to zdaleka ne pouze ruské národnosti, a stala se předobrazem desítek dalších literárních hrdinů. Jednomu z nejznámějších a světově nejuváděnějších děl ruské literatury vdechne život  polský režisér Bogdan Kokotek, který tak volně naváže na svou úspěšnou inscenaci Mistra a Markétky, jež  měla premiéru na podzim roku 2016 a dočkala se dvaceti úspěšných repríz a značného diváckého ohlasu.
Alexander Sergeyevich Pushkin

Eugene Onegin

I wait for you. Come back!


“I write to you – when that is said

What more is left for me to say?”

Those are the opening words of Tatyana’s letter to Onegin, which for Russian literature, means the same as Hamlet’s line “To be or not to be..” for the Western world, which as we know, will not be heard out. Pushkin’s masterpiece, a romantic piece which took eight long years to publish, will be staged in the Moravian Theatre Olomouc in the adaptation of the drama company for the second time, twenty years after its premiere in 1999. A story of a “needless” man Onegin, vain love of Tatyana Larina, upset poet Lenssky and his wife-to-be Olga has been, since its edition in the first half of 19th century, an archetype of emotional deficiency and destruction. The character of Eugene Onegin himself influenced many of Pushkin’s followers, not only Russians, and became a model for a number of other literary characters and heroes. Polish director Bogdan Kokotek will breathe life into one of the most famous and world most staged pieces of Russian literature, by which he will follow his successful staging of “Mister and Margaret” which was introduced in 2016 and was repeated twenty times because of its high popularity among audiences.