Překlad: Pavel Dominik Režie: Petr Hašek Dramaturgie: David Košťák Choreografie: Martin Talaga Hudební nastudování: Filip Tailor Scéna: Ján Tereba Kostýmy: Jitka Nejedlá Asistent režie: Arnošt Hašek Inspicient: Ilona Bláhová Nápověda: Věra Šindlářová

Obsazení:

Jerry Lukowski, nezaměstnaný ocelář: Martin Štolba, j. h. / Radovan Král, j. h.
Nathan Lukowski, jeho synek: Matyáš Cohl, j. h. / Tadeáš Papík, j. h.
Pam Lukowská, jeho manželka: Vendula Nováková
Teddy Slaughter, její druh: Jaroslav Krejčí
Dave Bukatinsky, nezaměstnaný ocelář: Lukáš Červenka
Georgie Bukatinská, jeho manželka: Natálie Tichánková
Harold Nichols, nezaměstnaný dozorce z téže ocelárny: Jan Ťoupalík
Vicki Nicholsová, jeho manželka: Kristína Jurková
Malcolm Macgregor, nezaměstnaný ocelář: Tomáš Krejčí
Molly Macgregorová, jeho churavá matka (Moly): Ivana Plíhalová
Ethan Girard, nezaměstnaný ocelář: Petr Vaněk
Noah (Bejk) T. Simmons, ocelář v penzi: Adam B. Sychrow, j. h. / Marek Zahradníček, j. h.
Jeanette Burmeister, pianistka neurčitého věku: Vlasta Hartlová
Buddy (Keno) Walsh, striptér: Jan Laca, j. h.
Reg Willoughby, nezaměstnaný ocelář, odborový předák, exekutor 2: Marek Pešl
Policejní seržant, kněz, exekutor 1: Václav Bahník
Estelle Genovesová, Jerryho občasná přítelkyně: Vladimíra Včelná
Susan Hersheyová, kamarádka Pam a Georgie: Jana Posníková
Joanie Lishová, další kamarádka Pam a Georgie: Věra Šindlářová, j. h.
Taneční company The Roosters, j. h.: Ján Kočík, j. h. / Radim Klásek, j. h. / Daniel Kraus, j. h. / Jan Laca, j. h. / Matyáš Boček, j. h. / František Topič, j. h.
Kapela - bicí: Roman Mlynář, j. h. / Martin Svoboda, j. h.
Kapela - kytara: Vít Štaigl, j. h. / Jaroslav Jeff Novák, j. h.
Kapela - basová kytara: Lukáš Mareček, j. h. / Martin Mišák, j. h.
Kapela - klávesy: Petr Mlynář, j. h. / Filip Tailor, j. h.
Kapela - trumpeta: Matěj Hercig, j. h. / Luboš Pluskal, j. h.
Kapela - trombon: Vojtěch Švarc, j. h. / Richard Mlynář, j. h.
Kapela - tenor saxofon/ klarinet: Pavel Krchňák, j. h. / Petr Chrobák, j. h.

Terrence McNally, David Yazbek

Donaha!

Co chcete víc...
Téměř osmi set repríz se na Broadwayi dočkal tenhle jedinečný a všemi milovaný komediální muzikál, který měl světovou premiéru v roce 2000 a s rychlostí morové epidemie se pak rozšířil do celého světa. Už v roce 2002 bavil diváky na anglickém West Endu a v roce 2005 doputoval, díky libereckému divadlu F.X. Šaldy, také do České republiky, kde se hraje nepřetržitě v několika divadlech zároveň už čtrnáct let. Námětem mu byl stejnojmenný britský film z roku 1997, vyprávějící příběh o pěti propuštěných ocelářích, kteří ne a ne zakopnout o jakoukoliv novou práci. V duchu hesla „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci“ se tak tito tátové od rodin rozhodnou, že nejsnazší cesta k penězům vede skrze striptýzové vystoupení. Co na tom, že věkem, pohybovou průpravou, natož pak fyzickou konstitucí ani zdaleka neodpovídají zažité představě o profesionálních tanečnících. Tihle striptéři ze zoufalství to nevzdají a svůj spásný nápad dotáhnou až do naha! Režisérem tohoto rockově-funkového muzikálu, který je snem snad každého divadelního diváka něžného pohlaví, bude Petr Hašek, umělecký šéf Malého divadla v Českých Budějovicích, pro kterého to bude premiérová spolupráce s naším činoherním souborem. Petr Hašek je absolventem režie na DAMU, spoluzakladatelem souboru Geisslers Hofcomoedianten a v minulosti spolupracoval například s Divadlem LETÍ, Divadlem Minor, hradeckým Divadlem Drak nebo Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích.


Hlavní partner:
Partner inscenace:
Terrence McNally, David Yazbek

THE FULL MONTY

What more is there to ask for...


With almost eight hundred performances on Broadway, this unique and beloved comedy musical, had its world premiere in 2000, and spread around the world like a wildfire. Since 2002, it has already been entertaining audiences in the English West End and in 2005 he made it through, thanks to the theater of F.X. Šalda, also to the Czech Republic, where it has been played in several theatres for fourteen years. Inspired by the British film of the same name from 1997, it tells a story of five redundant steelmakers who could not come across new jobs. In the spirit of "Desperate people do desperate things," these dads decide that the easiest way to make money is through a strip show. Who cares that by age, physical training, let alone physical constitution, they are far from what people perceive as professional dancers. These desperate strippers do not give up and make their saving idea come true, naked true!


The director of this rock-funk musical, which is a dream of perhaps every theatrical spectator of the fair sex, Petr Hašek, the artistic director of the Small Theatre in České Budějovice, created a premier collaboration with our drama ensemble. Petr Hašek graduated in directing from DAMU, co-founder of the Geisslers Hofcomoedianten, and in the past collaborated with the LETÍ Theatre, the Minor Theatre, the Drak Theatre in Hradec and the South Bohemian Theatre in České Budějovice.