Lukáš Cenek

demisólista baletu


 Pochází z Brna.


V roce 2011 absolvoval Taneční konzervatoř Brno. Během studia se zúčastnil významných mezinárodních kurzů (Workshop Tamáse Solymosiho (2008), Ballet and dance workshop Ostrava (2008), International Ballet masterclasses in Prague (2009, 2010), International Dance Workshop in Prague (2010). Taneční konzervatoř reprezentoval na mnoha vystoupeních doma i v cizině (Mezinárodní týden tance Praha, Zahajovací ples k Českému předsednictví EU na České ambasádě v Berlíně). 


Již v době studia na Taneční konzervatoři vystupoval s baletním souborem Národního divadla Brno (Louskáček, Svěcení jara, Korzár, Raymonda, Spartakus, Aida).  S baletním souborem absolvoval prestižní zájezdy do Španělska, Rakouska, Dánska. V roce 2011 pohostinsky vystoupil v baletu Giselle v Římě a v létě téhož roku jako baletní sólista v Bizetově Carmen na open air operním festivalu v Rakouském Gars am Kamp. Za zmínku stojí také jeho bohatá spolupráce s Mahenovou činohrou Národního divadla Brno, která jej oslovila ke spolupráci na projektech Pocta Shakespearovi, Šípková Růženka, Popelka, Sen noci shakespearovské, Čert a Káča, Měšťák šlechticem a mnoha dalších. 


Po absolutoriu nastoupil do Moravského divadla Olomouc, kde se stal v roce 2013 demisólistou a od roku 2016 sólistou baletu. Ztvárnil zde mnoho různorodých rolí: Paul McCartney (The Beatles & Queen), Louis Dupont (Edith - vrabčák z předměstí), Lysandr, Demetrius (Sen noci Svatojánské), Rothbart (Labutí jezero), Merkucio, Tybalt (Romeo a Julie), Měsíc (Rusalka), Crassus (Spartakus), Armand Duval (Dáma s kaméliemi), Freddie Mercury (QUEEN - The show must go on!). V roce 2014 získal Cenu MDO za nejlepší mužský jevištní výkon v sezoně 2013/2014.


V roce 2016 úspěšně ukončil studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v oboru Taneční pedagogika. Od roku 2012 je pedagogem Baletního studia, v jehož představeních též účinkuje: Kerchak, vůdce goril (Tarzan - král džungle), Brouček (Broučci), Odysseus (Odysseus). Za pedagogickou práci obdržel Cenu města Olomouce pro Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2016.Lukáš comes from Brno.

In 2011, he graduated from the Dance Conservatory in Brno. During his studies, he took part in significant international courses, the Tamás Solymosi Workshop (2008), Ballet and Dance Workshop Ostrava (2008), International Ballet Masterclasses in Prague (2009, 2010), and International Dance Workshop in Prague (2010). He represented the Conservatory with many performances in his home country and abroad (International Week of Dance in Prague, Inaugural Ball on the occasion of the EU presidency of the Czech Republic at the Czech Embassy in Berlin). 

Already during his studies at the Dance Conservatory, he performed with the ballet company of the National Theatre in Brno (The Nutcracker, The Rite of Spring, Le Corsaire, Raymond, Spartacus, and Aida). Together with the ballet company, he took part in prestigious tours of Spain, Austria, and Denmark. In 2011, he performed as a guest in the ballet Giselle in Rome and in the summer of the same year, he appeared as a ballet soloist in Bizet’s Carmen at an open-air opera festival in Gars am Kamp in Austria. His prolific cooperation with the Mahen drama department of the National Theatre in Brno is also worth mentioning. There, he was part of the projects Homage to Shakespeare, The Sleeping Beauty, Cinderella, Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, the Devil and Kate, le Bourgeois gentilhomme, and many others. 


Following his graduation, he was hired by the Moravian Theatre Olomouc, where, in 2013, he became a demi-soloist and, in 2016, a soloist of the ballet company. Here, he played many varied roles: Paul McCartney (The Beatles and Queen), Louis Dupont (Edith – the Sparrow from the Suburbs), Lysander, Demetrius (A Midsummer Night’s Dream), Rothbart (Swan Lake), Mercutio, Tybalt (Romeo and Juliet), the Moon (Rusalka), Crassus (Spartacus), Armand Duval (The Lady of the Camellias), and Freddie Mercury (QUEEN – The Show Must Go On!). In 2014, he was awarded the MTO prize for the best male stage performance in the 2013/2014 season.

In 2016, he successfully completed his studies at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in the specialization Teaching of Dancing. Since 2012, he has been an educator of the ballet studio and also its member: Kerchak, leader of the gorillas (Tarzan – King of the Jungle), a firefly (Fireflies), and Odysseus (Odysseus). For his educational work, he was granted, in 2016, a Prize of the City of Olomouc as a personality in leisure time activities for children and young people.Lukáš Cenek účinkuje v těchto inscenacích:

Louskáček
Tarzan-král džungle
Labutí jezero
Broučci
Don Quijote
Bajadéra
Giselle
Lovci perel
Cornevillské zvonky
Krvavá svatba

Lukáš Cenek


zpět