Dnes a zítra
24.1 (pá) sk. P 19:00

Dům Bernardy Alby

»  Premiéra

Dohlédni dna ženské duše

25.1 (so) sk. - 14:30

Baletní dílna - Louskáček

Zažijte balet jinak!

Vstupenky pouze v předprodeji v pokladně MDO

25.1 (so) sk. - 19:00

Země úsměvů

»  Senioři -30%

Romantická opereta ve třech dějstvích

DERNIÉRA

Naše tipy
25.1 (so) sk. - 19:00

Země úsměvů

»  Senioři -30%

Romantická opereta ve třech dějstvích

DERNIÉRA

27.1 (po) sk. K 19:00

Dům Bernardy Alby

Dohlédni dna ženské duše

3.2 (po) sk. A 19:00

Lovci perel

Exotická opera

12.2 (st) sk. - 19:00

Così fan tutte

»  Senioři -30%

Komická opera ve dvou dějstvích

14.2 (pá) sk. - 19:00

Petr a Lucie

»  Derniéra

Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti

VALENTÝN

Michaela Tsepeleva Horká

demisólistka baletu


Narodila se v roce 1980, pochází z Třebíče.

V roce 1990 nastoupila ke studiu na Taneční konzervatoři v Brně. Během studií účinkovala v Národním divadle v Brně v inscenacích Viktorka, Labutí jezero, Giselle.

Po absolutoriu v roce 1998 přijala angažmá jako členka baletního sboru Moravského divadla v Olomouci. Od sezony 2011/2012 je demisólistkou olomouckého baletního souboru.

Výběr sólových baletních partů: Svěcení jara ( Oběť), Carmen ( Býk ), Amadeus ( Anděl smrti, Aloisie),  Moravské dvojzpěvy, Čtvero ročních dob, Peer Gynt ( Salašnice), Oněgin ( Venkovský pár), Labutí jezero ( Pas de guatre – malé labutě, Pas de guatre – velké labutě, čardáš – sólo), Don Quijote ( Květinářky),  Giselle ( Družka Myrthy, Královna Margot (Zlo katolíků).

Během svého působení v Moravském divadle Olomouc účinkovala také v hudebních a činoherních inscenacích - v muzikálu Divotvorný hrnec ztvárnila tanečně-hereckou roli Zuzany a podílela se na studiu taneční role v Dostojevského hře Idiot.

Má dvě děti – syna Maxima  a dceru Melissu.


Michaela was born in 1980 and comes from Třebíč.
In 1990, she enrolled in the Dance Conservatory in Brno. During her studies, she performed at the National Theatre in Brno in productions of Victoria, Swan Lake, and Giselle.
Following her graduation in 1998, she accepted an engagement as a member of the ballet company at the Moravian Theatre Olomouc. Since the 2011/2012 season, she has been a demi-soloist of the Olomouc ballet company.
A selection of her solo ballet roles: The Rite of Spring (victim), Carmen (bull), Amadeus (Angel of Death, Aloisia), Moravian Duets, The Four Seasons, Peer Gynt, Onegin (country couple), Swan Lake (Pas de Quatre – young swans, Pas de Quatre – adult swans, Czardas – solo), Don Quixote (florist), Giselle (Myrtha’s companion), Queen Margot (Evil of the Catholics).
During her performances at the Moravian Theatre Olomouc, she has also taken part in musical and drama productions – in the musical Finian’s Rainbow she took on the dancing-acting role of Susan and she also took part in the performance of the dancing role in Dostoevsky’s play The Idiot.
Michaela Tsepeleva Horká účinkuje v těchto inscenacích:

Louskáček
Tarzan-král džungle
Don Quijote
The Beatles Celebration
Giselle
Lovci perel

Michaela Tsepeleva Horká


zpět