Libreto: Alena Pešková (podle stejnojmenného dramatu F. G. Lorcy) Choreografie a režie: Alena Pešková Asistent choreografie: Gianluca Battaglia Scéna: Richard Pešek jr. Kostýmy: Monika Kletečková Alena Pešková Baletní mistři: Gianluca Battaglia Guido Sarno Inspicient: Barbora Šanderová Marie Burianová

Obsazení:

Vypravěč: Gabriela Vermelho, j. h. / Barbara Sabella, j. h. / Barbora Šanderová, j. h.
Matka: Kateřina Iranová / Hana Madecká
Nevěsta: Francesca Raule / Emily-Joy Smith
Leonardo: Alejandro Polo / Guido Sarno / Seamus Wilkinson
Leonardova tchýně: Barbora Lahučká / Hana Madecká
Leonardova žena: Chloe Jones / Yui Kyotani
Otec nevěsty: Andrea Canalicchio / Dmitrij Savakov
Ženich: Benjamin Cook / Stefano Sacco
Služka: Katarina Gajic / Emanuela Giglio
Sousedka: Ludmila Novotná / Caroline Rees
Měsíc: Yui Kyotani / Daisy Wales
Krvinky (živé sestry), Svatebčanky, Sousedky: Katarina Gajic / Emanuela Giglio / Barbora Lahučká / Dita Otevřelová / Caroline Rees / Daisy Wales / Rachel Hickey / Risa Maruyama
Mrtví bratři, Svatebčané, Dřevorubci: Andrea Canalicchio / Benjamin Cook / Hodaka Maruyama / Craig McFarlane / Lukáš Cenek / Johannes Nolden / Antonín Blahuta / Alejandro Polo / Seamus Wilkinson

Gabriela Vermelho

Krvavá svatba

Surrealistické taneční divadlo podle F. G. Lorcy
Příběh, který je sám o sobě tak silný, že ho je možno „nezředěně“ odvyprávět snad jakoukoliv formou. Opět tragédie, v níž není viníka. A Lorcova slova v jeho poezii i próze, která účinkující píší pohybem, hudbou, barvou i stínem. „My jeho slova ctíme i zneužíváme. Nepůjde zde totiž o čistě taneční – nonverbální divadlo, ačkoliv tanec a pohyb budou hlavními nositeli děje.“ Lorcova slova v inscenaci opravdu zazní – zpívaná, tančená, křičená i šeptaná. Gabriela Vermelho – autorka hudby, hráčka na kvinton, zpěvačka a performerka provede diváky celým dějem jako jakýsi Komentátor, Soudce, který nesoudí, a Mluvčí mlčících. A opět tu stojí city jedince proti pravidlům společnosti. Vyvstávají otázky, zda čest a hrdost jsou více než život a jakou roli zde hraje Láska – mateřská, milenecká, manželská... Alena Pešková, autorka libreta, choreografka a režisérka, toto taneční divadlo s úspěchem inscenovala již v roce 2013 se souborem baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni. Za roli Matky byla tehdy tanečnice Martina Diblíková nominována na cenu Thálie. Inscenace tedy nabízí řadu skvělých interpretačních příležitostí pro tanečníky našeho souboru.


Hlavní partner:Partner inscenace:

Blood Wedding

A surreal dance performance by F. G. Lorca 

 

The story of the Blood Wedding is so strong on its own that it might be told in an “undiluted” way through the medium of any artistic form. Yet another tragedy with no culprit. And Lorca’s words in his prose and verse are carved by the performers through body movements, music, colours and shadows. “We honour his words and abuse them at the same time. This is not purely dancing non-verbal theatre, although dancing and movement will remain the main bearers of the story.” Lorca’s words will be truly heard in this production – words that will be sung, danced, and shouted as well as whispered. Gabriela Vermelho – a composer of music, quinton player, singer and performer – will lead the audience through the story in the role of a Commentator, a Judge who does not judge and the Spokesperson for the silent ones. And yet again, there are feelings of an individual standing in opposition to general social rules. The questions that arise here are whether honesty and self-esteem hold a higher value than life itself and what the role of Love is in this equation – maternal love, amorous love, love shared by a husband and a wife... Alena Pešková, the author of the libretto, and a dance director and performance producer, has already staged this dance performance successfully, in 2013, with the ballet company of the J. K. Tyl Theatre in Plzeň. At that time, the dancer who played the role of Mother, Martina Diblíková, was nominated for the Thalia Award. It therefore follows that the production might offer a number of great interpretation opportunities for the dancers of our ballet company.