Libreto: Marius Petipa Choreografie a režie: Michal Štípa Asistent choreografie: Malgorzata Chojnacka Hudební nastudování: Petr Šumník Dirigent: Petr Šumník Tomáš Hanák Scéna a kostýmy: Aleš Valášek Light design: Martin Špetlík Baletní mistr: Dana Krajevskaja

Obsazení:

Nikia: Yui Kyotani / Emily-Joy Smith
Solor: Craig McFarlane / Paul Oliver / Guido Sarno
Gamzatti: Rachel Hickey / Yui Kyotani
Bráhman, velekněz: Vadim Tsepelev, j. h.
Fakír: Antonín Blahuta / Lukáš Cenek
Rádža: Damani Campbell Williams / Michal Priessnitz
Trio: Chloe Jones / Svatava Pořízková / Emily-Joy Smith / Emanuela Giglio / Rachel Hickey / Irina Laptěva

Ludwig Minkus

Bajadéra

Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora
Jeden z nejkrásnějších titulů světové baletní literatury se odehrává v daleké a exotické Indii. Je příběhem nešťastné lásky, duševní rozpolcenosti a žárlivosti: válečník Solor miluje chrámovou tanečnici Nikiu. Rádžou je však donucen k sňatku s jeho krásnou a bohatou dcerou Gamzatti. Nikia je navíc tajně milována i žárlivostí sžíraným veleknězem Bráhmanem. Rádža s Gamzatti odhalí vztah Solora a Nikie a připraví ji úkladně o život, když její sokyně nechá tajně ukrýt do košíku květin jedovatého hada. Zoufalý Solor se snaží uniknout do omamných snů a ve slavné scéně Království stínů se opět setkává se svou vyvolenou Nikií. Balet Bajadéra je výzvou pro každý vyzrálý soubor. Umožňuje vyniknout virtuózním technickým i hereckým dovednostem sólistů a sboru. Velkolepá scéna i přepychové kostýmy pak slibují výjimečný divácký zážitek, který bude patřit k vrcholům celé sezóny. Bajadéra je uváděna na nejproslulejších světových scénách. V České republice byla doposud uvedena pouze dvakrát, a to v Národním divadle v Brně a Praze. Při představeních tohoto vskutku baletního klenotu bude spoluúčinkovat orchestr Moravského divadla v nastudování dirigenta Petra Šumníka.

Ludwig Minkus

La Bayadère (The Temple Dancer)


Oriental jewel about unhappy love of temple dancer Nikiya and warrior SolorOne of the most beautiful pieces of world ballet literature, set in distant and exotic India. This is a story of unhappy love, mental ambivalence and jealousy: Solor, a warrior, loves the temple dancer called Nikiya. However, he is forced by Raja to marry his beautiful and wealthy daughter, Gamzatti. Moreover, a jealous High Brahmin is secretly in love with Nikiya. Raja and Gamazatti reveal the relationship of Solor and Nikiya, and insidiously deprive her of her life by hiding a poisonous snake into her flower basket. Desperate Solor tries to escape into narcotic dreams and in the most famous scene, The Kingdom of Shades, he meets his beloved Nikiya again. The ballet La Bayadère is a challenge for every experienced ballet company. It gives the opportunity to both the company and soloists, to excel in technical and acting skills. A spectacular stage and luxurious costumes promise an extraordinary experience to our audience, which we believe will be the climax of the whole season. La Bayadère is played on the most famous stages around the world. It has been introduced only twice in the Czech Republic: in the National Theatre in Brno and in Prague. The performance of this exceptional ballet jewel will be accompanied by the orchestra of Moravian Theatre, rehearsed by conductor Petr Šumník. Partner inscenace:

Napsali v médiích
Michal Štípa: Na Olomouc si zvykám, mám to tady rád |Český rozhlas Vltava.cz, 14.3.2019

Držitel několika Cen Thálie, letos devětatřicetiletý rodák z Brna, absolvent tamní Konzervatoře a ještě do loňska člen baletu pražského Národního divadla Michal Štípa se stal v lednu 2019 novým uměleckým šéfem souboru baletu v Moravského divadla Olomouc. Navázal tím na bohatý odkaz svých předchůdců Vladimíra Nechyby, Jaroslava Häuslera, Josefa Škody, Jiřího Sekaniny, Roberta Balogha a mnohých dalších.

18.3.2019 celý článek